СЕННИЦИ » С чупещо рамо

Различните модели са с елегантна алуминиева конструкция с размер на раменете с пружинен натяг от 1,60 до 5,50 м. Устойчивост на вятър - до 28 км/ч (7.8 м/с Classe 1 по EN 1932) или до 38 км/ч (10.5 м/с Classe 2 по EN 1932) в зависимост от модела и размерите.


TM3CLASSIC

Сенник за функционално и декоративно оформление и засенчване на витрини, входове, прозорци, тераси. При двустранно изпълнение с допълнителна носеща конструкция - за покриване на външни площадки на търговски обекти. Конструкцията е алуминиева, с общи конзоли и чупещи, изхвърлящи рамене с пружинен натяг. Основните детайли са изработени от висококачествени екструдирани или отляти под налягане алумининиеви сплави. Свързващите елементи (болтове, гайки ) са от хром- никелова стомана.Захваща се челно или таванно към фасадата с анкерни болтове или дюбели. Управлението може да бъде ръчно с манивела или с електромотор. Покривалото се изпълнява от акрилни или PVC платове. Размери на сенника: до 5,50 м ширина и 3,00 м издаденост (размер на рамо).


TM3BARA

Сенник за функционално и декоративно оформление и засенчване на витрини входове, прозорци, тераси. При двустранно изпълнение с допълнителна носеща конструкция - за покриване на външни площадки на търговски обекти. Конструкцията е алуминиева, с разделени конзоли, монтирани върху преходна греда и чупещи, изхвърлящи рамене с пружинен натяг. Основните детайли са изработени от висококачествени екструдирани или отляти под налягане алумининиеви сплави. Свързващите елементи (болтове, гайки ) са от хром-никелова стомана.Захваща се челно или таванно към фасадата с анкерни болтове или дюбели. Управлението може да бъде ръчно с манивела или с електромотор. Покривалото се изпълнява от акрилни или PVC платове. Размери на сенника: до 12,00 м ширина и 3,00 м издаденост (размер на рамо). В зависимост от модела конструкцията е стоманена, галванизирана или алуминиева; в двата случая с електростатично прахово покритие. Падащите рамене са със или без пружинен натяг и с размер до 1,80 м.


TC ITALIA

Сенник за функционално и декоративно оформление и засенчване на витрини, входове, прозорци, тераси. Конструкцията е алуминиева, с падащи, рамене с пружинен натяг, боядисана електростатично- прахово с цвят бял RAL 9010. Основните детайли са изработени от висококачествени екструдирани или отляти под налягане алумининиеви сплави. Захваща се челно или таванно към фасадата с анкерни болтове или дюбели. Свързващите елементи (болтове, гайки ) са от хром- никелова стомана. Управлението може да бъде ръчно с манивела или с електромотор. Покривалото се изпълнява от акрилни или PVC платове. Размери на сенника: до 5,00 м ширина и 1,80 м издаденост (размер на рамо).


TC Stahdart

Сенник за функционално и декоративно оформление и засенчване на витрини, входове, прозорци, тераси. Конструкцията е с падащи рамене без пружинен натяг, боядисана електростатично- прахово. Стандартен цвят - бял RAL 9010. Основните детайли са стоманени, галванизирани и след това боядисани. Захваща се челно или таванно към фасадата с анкерни болтове или дюбели. Свързващите елементи (болтове, гайки ) са от хром- никелова стомана. Управлението може да бъде ръчно с манивела или с електромотор. Покривалото се изпълнява от акрилни или PVC платове. Размери на сенника: до 4,00 м ширина и 1,20 м издаденост (размер на рамо).

СЕННИЦИ » С водачи

В зависимост от модела конструкцията е стоманена, галванизирана или алуминиева и в двата случая с електростатично прахово покритие. В тази подкатегория са и широкоплощните сенници, характеризиращи се със стабилна конструкция.

TP2

Широкоплощен сенник за функционално и декоративно оформление и засенчване на площадки на заведения, открити тераси и др. места с необходимост от покриване на големи площи. Конструкцията е сгъваема, изработена от стоманени профили с галванично покритие и електростатично прахово боядисване. Анкерира се към фасадата и към бетонова настилка (или фундаменти) с анкерни болтове. Принципът на работа е чрез навиване (развиване) плата на вал, който се води с ролки по тръбни водачи- ролконосачи. Покритие - електростатично, прахово със стандартен цвят RAL 9010. Управление: ръчно с манивела и редуктор. Покривало: Изработва се основно от акрилни платове или PVC бризенти, с плътност до 520 г/м2. Цветовото съчетание е по желание на клиента. За рекламни цели се изпълнява печат на надписи, емблеми и пр.


СЕННИЦИ » Тип Кошница

Различните модели са с алуминиева конструкция, с електростатично прахово покритие.

TB

Сенник за функционално и декоративно оформление и засенчване на витрини, входове, прозорци, тераси. При двустранно изпълнение - за покриване на външни площадки на търговски обекти. Конструкцията е алуминиева, с електростатично- прахово покритие, с цвят бял RAL 9010. Анкерира се към фасадата с дюбели. Свързващите елементи са от техническа пластмаса- макролон. Отваряне и затваряне на сенника - с въже, през ролкова система. Покривало: Изработва се основно от акрилни платове, но може да се използват PVC и др. платове.


Сенник падащо рамо - ТС Стандарт

Сенник падащо рамо - ТС Италия